DKS Racing Team

Tero Häkkinen #66 KTM 250 EXC-F Luokka A1
Erno Kostamo #85 KTM 200 EXC Luokka A2
Antti Kujanpää #61 KTM 300 EXC Luokka A3
Sami Lehtonen #306 KTM 300 EXC Luokka B3
Kari Pajari #596 KTM 450 EXC-F Luokka C2